Nieuws

Nieuwe verontreiniging PFOA / PFOS/ GenX kortom "PFAS" - verruiming normen 1-7-20

Voor de stoffen behorende tot de stofgroep PFAS is een zogenaamd "Handelingskader" voor hergebruik van PFAS houdende grondstromen " door het ministierie opgesteld ( brief 29-11-2019) . Dit tijdelijke handelingskader bevat normen waarbij het weer mogelijk is om PFAS houdende grond te kunnen hergebruiken en toepassen. Meer informatie kunt u vinden op de website www.expetisecentrumpfas.nl. 

Helaas zijn de mogelijkheden voor hergebruik ondanks dit kader beperkt.

De staatssecretaris heeft op 1 juli 2020 in een brief " Aanpassingen beleid PFAS " aan de tweede kamer laten weten de PFAS norm opnieuw te verruimen voor grond van 0,8 microgram per kilogram droge stof (ug/kg d.s.) naar 1,4.

Deze brief is op het einde van deze pagina in pdf vorm volledig bijgevoegd (met ook de eerste kamerbrief november 2019).

Voor een landbodem is deze verruiming direct in de praktijk mogelijk omdat het RIVM voldoende onderzoek heeft gedaan. Uit uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat grond en bagger met PFAS zich hetzelfde "gedraagt" zodat onderscheid niet langer nodig is. Dit betekent nu ook dat baggerspecie in oppervlaktwater kan worden toegepast indien het voldoet aan de norm.

Verder is het voor 37 diepe plassen die niet in verbinding staan met grote rivieren nu ook mogelijk bagger toe te passen.  De regionale grenswaarden van 1,1 microgram PFOS en 0,8 microgram PFAS zijn hiervoor van toepassing.

Verder is het mogelijk om zonder partijkeuringen, op basis van regionaal vastgestelde bodemkwaliteitskaarten, te komen tot grondverzet.

Heijnens Milieuadvies adviseert u graag verder over dit onderwerp. 

 

Wettelijke zorgplicht bij bodemverontreiniging

In toenemende mate wenden opdrachtgevers zich bij Heijnens Milieuadvies bij bodemverontreinigingen die onder de zogenaamde zorgplicht van de Wet bodembescherming (artikel 13) vallen. Dit zijn verontreinigingen die na 1987 zijn ontstaan. Uitgangspunt van de overheid is om deze verontreinigingen in principe in zijn geheel te saneren. Heijnens Milieuadvies heeft voor deze "zorgplichtprojecten" in overleg met en met goedkeuring van het bevoegd gezag effectieve en betaalbare oplossingen  en saneringen bereikt voor bedrijven.

Graag adviseert Frank Heijnens u hier over vrijblijvend.

Bevoegde gezagen - netwerk

In Nederland zijn er veel bevoegde gezagen (provincies-gemeenten (grote steden) - omgevingsdiensten) die "gaan" over bodemverontreiniging. 

Door de langjarige werkervaring in het bodem vakgebied met projecten in geheel Nederland beschikt Heijnens Milieuadvies vaak over goede persoonlijke contacten binnen deze bevoegde gezagen. 

Ook is een groot landelijk en regionaal netwerk opgebouwd met milieuadviesbureau's en aannemers die het vak verstaan.

Ervaring leert dat dan in korte tijd efficient tot resultaat gekomen kan worden in lastige dossiers / projecten.

  Kamerbrief aanpassen beleid PFAS 01-07-2020
  Brief tijdelijk handelskader PFAS 29-11-2019