Heijnens Milieuadvies

Heijnens Milieuadvies verzorgt het projectmanagement en levert milieuadvies voor projecten op het gebied van de bodemverontreiniging en bodemsanering, de landinrichting en het waterbeheer.  

Kortom: Heijnens Milieuadvies is betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten in onze stedelijke of landelijke leefomgeving.  

Van kop tot staart omdat Heijnens Milieuadvies naast de projectvoorbereiding ook betrokken is bij de uitvoering buiten in de rol van projectleider uitvoering dan wel (en/of)  directievoerder. Tot en met oplevering en het leveren van het opleverdossier, zodat opdrachtgevers zich geen zorgen hoeven te maken over een correcte afronding van het project.

De opdrachtgevers variëren van bedrijven, overheden, projectorganisaties, stichtingen, advocatenkantoren tot landgoedeigenaren en particulieren.

Vanuit betrokkenheid adviseert Heijnens Milieuadvies praktisch, resultaatgericht en in heldere taal.

Heijnens Milieuadvies voert de werkzaamheden in directe samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokkenen uit.

Heijnens Milieuadvies bestaat inmiddels  al weer 16 jaar.

In die periode zijn plezierige en ook langdurige relaties met opdrachtgevers vanaf oprichting ontstaan en opdrachtgevers zijn "ontzorgd".

Van het begin van het project tot en met de oplevering met goedkeuring door het bevoegd gezag.

Heijnens Milieuadvies is gevestigd in Arnhem.