Frank Heijnens

Heijnens Milieuadvies = Frank Heijnens.

Een gedegen projectmanager en adviseur met 35 jaar werkervaring bij bedrijfsleven en overheid in projecten variërend van de bodemsanering in stedelijk gebied, bedrijfsterreinen, gasfabrieken, wegen, civieltechnische reconstructies of in het landelijk gebied bij het realiseren van nieuwe natuur en waterbergingsopgaven.

Hij is een allround adviseur, met een brede kennis en werkervaring op het gebied van bodemverontreiniging en (water)bodemsanering, landinrichting, waterbeheer, natuurontwikkeling, infrastructuur en civiele techniek.

Zijn projectmanagement en projectadvisering kenmerken zich door benadering met overzicht vanuit de verschillende bij een project betrokken partijen en vakgebieden. Door de genoten opleiding, aanvullende studies, brede interesse en praktijkervaring is hij daarbij in staat voor de genoemde vakgebieden inhoudelijk te adviseren.

Specialistische inzet wordt zo voor opdrachtgevers sterk beperkt.

Zijn inzet komt voor uit betrokkenheid bij de kwaliteit en inrichting van de leefomgeving en is in essentie gericht op het praktisch en resultaatsgericht voorbereiden en uitvoeren van projecten. Ook creatieve oplossingen worden hierbij niet geschuwd. Vaak worden de werkzaamheden in directe samenwerking met de opdrachtgever uitgevoerd.

Veel opdrachtgevers wenden zich ook tot Heijnens Milieuadvies voor het leveren van een second opinion in (complexe) dossiers. 

Onafhankelijk en in begrijpelijke taal wordt hierbij de essentie uit het dossier vastgelegd en vertaald naar een bedrijfs- of organisatiegericht advies over de vervolgaanpak. Langslepende bodemdossiers zijn in overleg met bevoegde gezagen ook daadwerkelijk tot een oplossing gebracht.