Actuele opdrachten

Gemeente Deventer

 • Projectleider herontwikkelen openbare ruimte Oranjekwartier
 • Projectleider meer jaren onderhoudsprogramma Openbare Ruimte bredere omgeving Oranjekwartier
 • Projectleider aanleg grondwal A1 Bathmen - inclusief depotbeheer
 • Advisering herontwikkelingslocaties (2) binnen de gemeente voor bodem en risico's en kosten
 • Advisering team bedrijvenpark A1 uit te geven locaties waar bodemverontreiniging een rol speelt

CROW

 • Voorzitter examencommissie R-DLP (ruim een jaar lopend)
 • Vormgeven examen CROW publicatie 400 werken in en met verontreinigde bodem

Aannemer

 • Advisering aannemer bij aanleg van een grondwal in midden Nederland
 • Bijstand in technisch juridisch dossier

Midden en Klein Bedrijf (MKB)

 • Second opinion
 • Technische bijstand bedrijf met bodemverontreining Bergen op Zoom in samenwerking met advocaat in technisch juridisch dossier
 • Technische bijstand vastgoedeigenaar Eindhoven bij bodemverontreiniging afkomstig van buurperceel voormalig tankstation 

Op verzoek is een uitgebreid projectenoverzicht beschikbaar over eerdere uitgevoerde werkzaamheden voor:

 • Gemeente Utrecht
 • Projectorganisatie sanering asbestwegen
 • K3Delta
 • Witteveen en Bos
 • ProRaiL
 • 4 Infra
 • Stichting Bodembeheer Nederland
 • Vitens
 • Bodemcentrum (overgegaan in Stichting Bodembeheer Nederland)
 • Bosatex
 • Nazorg Bodem (overgegaan in Stichting Bodembeheer Nederland)
 • Dienst Landelijk gebied (opgeheven)
 • Diverse (MKB)-bedrijven, boorbedrijven en aannemers