Projecten en advies

In projecten is vaak sprake van een verstrengeling van belangen en verwevenheid van vakgebieden.

Heijnens Milieuadvies geeft sturing aan deze (complexe) projecten door het leveren van proces- en projectmanagement.

Daarbij wordt ook de benodigde vakinhoudelijke inbreng en advies geleverd.

Door de brede kennis, in combinatie met de ruime werkervaring als projectleider en adviseur is inschakeling van specialistische derden (meestal) overbodig of kan dit sterk beperkt worden.

Voor opdrachtgevers is dit efficiënt, prettig en bovendien substantieel kostenbesparend!

Naast het voorbereiden en uitvoeren van projecten is kennis en ervaring aanwezig met betrekking tot:

 • Bodemonderzoek en bodemsanering (kernactiviteit)
 • Second opinion 
 • Civiele techniek – funderingstechnieken
 • Opstellen afkoop calculaties bodemverontreiniging - overname saneringsverplichtingen en risico's
 • Locatieontwikkeling
 • Leveren van technische inbreng in technisch juridische dossiers - bijstand bij bezwarencommissies
 • Bijstand in Rechtbanken en/of Raad van State
 • Werken bij het spoor
 • Asbest in wegen / bodem / gebouwen
 • Sloop
 • Ondersteunen bij opzet diverse projectorganisaties gericht op projectmatige sanering locaties en deelname aan de uitvoering,
 • Waterbeheer en hydrologie
 • (Europese) aanbestedingen, (RAW)bestekken en directievoering (UAV/UAV-GC)
 • Locatieontwikkeling – vastgoed ontwikkeling
 • Archeologie
 • Flora en Fauna
 • Niet gesprongen explosieven (NGE)
 • Aanbestedingen
 • Tendermanagement-deelnemen tenders
 • Vergunningen management

Kortom, Heijnens Milieuadvies - Frank Heijnens, is breed inzetbaar! 

En belangrijker nog: Opdrachtgevers zijn tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden en gerealiseerde voortgang!