Opdrachtgevers

Sinds oprichting in 2006 zijn voor de volgende opdrachtgevers werkzaamheden in uitvoering of uitgevoerd:

Gemeente Utrecht

 • Projectmanager bodem sanering en nazorg Nedereindse Plas
 • Bodemadviseur sanering en nazorg Nedereindse Plas

Gemeente Deventer

 • Uitvoeren en voorbereiden van diverse bodemsaneringsprojecten landbodems als ook waterbodems
 • Locatieontwikkelingen (w.o. Gasfabriek en Akzo)
 • Verzorgen van (afkoop) calculaties saneringskosten bodemverontreinigingen
 • Herontwikkeling Oranjekwartier
 • Programmering projecten voor de openbare ruimte in kader van meer jaren onderhoudsprogramma Deventer
 • Second opinion bodemdossiers i.r.t. locatieontwikkelingen
 • Aanleg grondwal BathmenBeheer gronddepots
 • Directievoering en toezicht projecten

CROW

 • Voorzitter examencommissie CROW publicatie 400 R-DLP Werken in en met verontreinigde bodems

Grote landelijk opererende bedrijven

 • Aannemers
 • Verzinkerij
 • Matrassen en schuim fabriek
 • Chemische industrie
 • Boorbedrijven
 • Bouwbedrijven  

ProRail

 • Advisering aanpak bodemonderzoek bij vernieuwingen emplacement
 • Bodemsanering Tynaarlo langs het spoor
 • Advisering aanbestedingsprocedure

Stichting Bodembeheer Nederland

 • Opstellen kwaliteitshandboek werkzaamheden en processen bij oprichting stichting
 • Voorbereiden en uitvoeren van projecten (actueel)
 • Calculaties afkoop verontreiniging

Landelijk opererend advocaten kantoor

 • Advisering in technische juridische dossiers
 • Technische bijstand bij zittingen

Overige

 • Advisering landgoedeigenaar waterbeheer
 • Advisering landgoedeigenaar bij bodemverontreiniging en sanering
 • Bijstaan vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging afkomstig terrein derden
 • Bijstaan bewonersgroep bij grootschalige diffuse verontreiniging
 • Advisering diverse kleinere bedrijven bij bodemverontreiniging en sanering

Bodemcentrum 

 • Opstellen kwaliteitshandboek werkzaamheden en processen bij oprichten Bodemcentrum
 • Begeleiden eerste pilot saneringsprojecten
 • Voorbereiden en uitvoeren van saneringen op bedrijfsterreinen
 • Bodemcentrum is overgegaan naar Stichting Bodembeheer Nederland
 • Calculaties afkoop verontreiniging

Nazorg Bodem

 • Voorbereiden en uitvoeren van saneringsprojecten
 • Calculaties afkoop verontreiniging
 • Ook Nazorg Bodem is overgegaan in Stichting Bodembeheer Nederland

Stichting Bodemsanering NS

 • Voorbereiden en uitvoeren saneringen langs het spoor
 • Managen saneringsprogramma en opgaven regio Zuid
 • SBNS is inmiddels opgeheven

Bosatex

 • Voorbereiden en uitvoeren van saneringsprojecten bodemsaneringsoperatie textielbranche
 • Calculaties afkoop verontreiniging

Tot zover selectie opdrachtgevers en werkzaamheden.