Heijnens milieuadvies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Projectmanagement Openbare Ruimte Oranjekwartier Deventer

Aan het Oranjekwartier in Deventer (gebied met de straatnamen van leden koninklijk huis) zal in de komende jaren een kwaliteitsimpuls worden gegeven. 


Dit zal plaatsvinden in directe samenwerking met betrokken partijen (waaronder woningbouwcorporaties) - eigenaren - huurders etc. 

Ook de openbare ruimte zal heringericht gaan worden. De openbare ruimte zal aansluiten op de ruimtelijke ontwikkelingen van partijen. 

Heijnens Milieuadvies levert voor de gemeente Deventer de projectleiding voor alle maatregelen in de openbare ruimte.
Terug naar overzicht