Heijnens milieuadvies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Geluidsmaatregelen - aanleg Grondwal - langs A1 Bathmen

Bij de verbreding van de A1 is voorzien in de aanleg van geluidsschermen en een geluidswal. Dit om minimaal te voldoen aan de wettelijke geluidseisen. Voor Bathmen worden er echter ook bovenwettelijke geluidsmaatregelen gerealiseerd in de vorm van hogere geluidschermen als ook een grondwal (geluidswal) die de geluidsschermen ter plaatse van Bathmen verbind.

De gemeente Deventer realiseert in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel deze bovenwettelijke maatregelen.

Heijnens Milieuadvies levert advies en het projectmanagement bij de voorbereiding en  aanleg van de grondwal. Ook zal in de uitvoering het toezicht vanuit de gemeente Deventer m.b.t. de grondstromen geregeld worden. Het betreft het projectmanagement voor alle projectaspecten-grondaankoop-waterbeheermaatregelen-grondstromen-natuur etc.

Het betreft een langjarig project dat in opdracht van de gemeente Deventer door Heijnens Milieuadvies wordt verzorgd in samenwerking met adviesbureau en aannemer.Terug naar overzicht