Heijnens milieuadvies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Betrokken, praktisch & resultaatsgericht

Heijnens Milieuadvies verzorgt het projectmanagement en levert milieuadvies en directievoering voor projecten op het gebied van de bodemsanering, de landinrichting en het waterbeheer.  

Naast de inzet bij bodemsaneringsprojecten is Heijnens Milieuadvies ook betrokken bij het uitvoeren van civieltechnische en landinrichtingsprojecten. 

Kortom: Heijnens Milieuadvies is betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten in onze stedelijke of landelijke leefomgeving.

 

De opdrachtgevers variŽren van bedrijven, overheden, stichtingen, advocatenkantoren tot landgoedeigenaren en particulieren. 

Vanuit betrokkenheid adviseert Heijnens Milieuadvies praktisch, resultaatgericht en in heldere taal. 

Heijnens Milieuadvies voert de werkzaamheden in directe samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokkenen uit.

Heijnens Milieuadvies bestaat inmiddels 13 jaar. 

In die periode zijn plezierige en langdurige relaties met opdrachtgevers ontstaan en zijn deze "ontzorgd". 


Bodemsanering

Landinrichting

Waterbeheer