Heijnens milieuadvies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Betrokken, praktisch & resultaatsgericht

Heijnens Milieuadvies verzorgt het projectmanagement en levert milieuadvies en directievoering voor projecten op het gebied van de bodemsanering, de landinrichting en het waterbeheer.  

Naast de inzet bij bodemsaneringsprojecten is Heijnens Milieuadvies dus ook betrokken bij het uitvoeren van civieltechnische en landinrichtingsprojecten. 

Kortom: Heijnens Milieuadvies is betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten in onze stedelijke of landelijke leefomgeving.

De opdrachtgevers variŽren van bedrijven, overheden, stichtingen, advocatenkantoren tot landgoedeigenaren en particulieren. 

Vanuit betrokkenheid adviseert Heijnens Milieuadvies praktisch, resultaatgericht en in heldere taal. 

Heijnens Milieuadvies voert de werkzaamheden in directe samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokkenen uit.

Heijnens Milieuadvies bestaat inmiddels 14 jaar. 

In die periode zijn plezierige en langdurige relaties met opdrachtgevers ontstaan en zijn deze "ontzorgd". 


Bodemsanering

Landinrichting

Waterbeheer