Heijnens milieuadvies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Projecten

Hier treft u een selectie aan van de huidige en uitgevoerde projecten en advieswerkzaamheden.

Via de button 'Opdrachtgevers' zijn de projecten per opdrachtgever te benaderen.

Veel lees- en kijkplezier!

 

Groot bedrijf Neder-Betuwe
Opdrachtgever: Bedrijfsleven: midden- en kleinbedrijven (MKB) en overige ondernemingen

Landgoedeigenaar
Opdrachtgever: Bedrijfsleven: midden- en kleinbedrijven (MKB) en overige ondernemingen

SBNS: Locatieontwikkeling emplacement Tilburg
Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

Verzinkerij
Opdrachtgever: Bedrijfsleven: midden- en kleinbedrijven (MKB) en overige ondernemingen

SBNS: Opstellen grondstromenbeleid ProRail
Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

SBNS: Organisatie Nazorg
Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

Pagina