Heijnens milieuadvies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Projecten

Hier treft u een selectie aan van de huidige en uitgevoerde projecten en advieswerkzaamheden.

Via de button 'Opdrachtgevers' zijn de projecten per opdrachtgever te benaderen.

Veel lees- en kijkplezier!

 

Diverse projecten Nazorgbodem
Opdrachtgever: Bedrijfsleven: midden- en kleinbedrijven (MKB) en overige ondernemingen

K3 Delta
Opdrachtgever: Bedrijfsleven: midden- en kleinbedrijven (MKB) en overige ondernemingen

test
Opdrachtgever: Advocatenkantoren (technisch-juridische samenwerking)

Bodemsanering Tynaarlo
Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

Automobielbedrijf
Opdrachtgever: Bedrijfsleven: midden- en kleinbedrijven (MKB) en overige ondernemingen

Advocaat: samenwerking bij bodemverontreiniging bedrijfsperceel
Opdrachtgever: Advocatenkantoren (technisch-juridische samenwerking)

Advocaat: samenwerking bij bodemsanering particuliere tuinen
Opdrachtgever: Advocatenkantoren (technisch-juridische samenwerking)

DLG: ondersteuning landinrichting Noord West Overijssel
Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Gemeente Deventer: evaluatie grondwaterbeheersing Handelskade
Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

DLG: Projectbureau Asbestwegen
Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Gemeente Deventer: baggeren en NGE onderzoek Buitengracht
Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

Gemeente Deventer: diverse (water)bodemsaneringsprojecten en herinrichting
Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

Gemeente Deventer: Reconstructie Industrieweg
Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

Gemeente Utrecht: contractvorming exploitatie beheersing Griftpark
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht: diverse projecten

Pagina