Heijnens milieuadvies
SBNS: Organisatie Nazorg
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

SBNS: Organisatie Nazorg

Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

Voor de SBNS is in directe samenwerking met het managementteam en medewerkers het beleidsdocument opgesteld over de nazorg bij bodemsaneringen van de SBNS.

De doelstelling van het document is het formuleren van de ambitie en visie van de SBNS over de vorm, inhoud en organisatie van de nazorg bij saneringsprojecten.

Naast het beleidsdocument is een aparte notitie opgesteld voor adviesbureaus die voor de SBNS werkzaamheden uitvoeren. Hierin zijn instructies opgenomen over de inhoud van de nazorg bij SBNS-projecten.

 Terug naar overzicht