Heijnens milieuadvies
SBNS: Locatieontwikkeling emplacement Tilburg
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

SBNS: Locatieontwikkeling emplacement Tilburg

Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

De gemeente Tilburg wenst het gebied rondom het centraal station Tilburg, de zogenaamde spoorzone, te ontwikkelen in samenwerking met de betrokken grondeigenaren (waaronder NS Poort/NS Vastgoed). In de nabije toekomst is voorzien in het verplaatsen van het Revisiebedrijf van NS waardoor ruimte ontstaat voor ontwikkeling van de spoorzone voor kantoren, hotels, congrescentra, wonen, parkeren etc..

Ter plaatse van het spoorwegemplacement en directe omgeving  is sprake van bodemverontreiniging als gevolg van het langdurige gebruik van de locatie. Vanwege de financiŽle en organisatorische impact van deze bodemverontreiniging op de gebiedsontwikkeling is een beoordeling van de problematiek aan de orde.

Voor de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) is een second opinion uitgevoerd over een door derden uitgevoerde beoordeling van de verontreinigingssituatie. Hierbij werd de bodemverontreiniging in relatie gebracht tot de gewenste projectontwikkelingen en gebruik van de locatie. Hierbij is de financiŽle impact op hoofdlijnen weergegeven.

 Terug naar overzicht