Heijnens milieuadvies
Gemeente Utrecht: contractvorming exploitatie beheersing Griftpark
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Gemeente Utrecht: contractvorming exploitatie beheersing Griftpark

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht: diverse projecten

De grondwaterverontreiniging van de voormalige gasfabriek in het Griftpark, binnen en buiten de aangelegde schermwand, wordt via grondwateronttrekking en zuivering beheerst.
In opdracht van de gemeente Utrecht is in 2010 en 2011 de exploitatie begeleid. In verband met afloop van het destijds geldende contract zijn er advieswerkzaamheden uitgevoerd voor het opnieuw in de markt zetten van de combinatie van aannemers- en advieswerkzaamheden. Hierbij is nadrukkelijk een andere opzet van contract en samenwerking met partijen overwogen.

In 2011 is de contractvorming afgerond met gehele afkoop van het onderhoud. In het contact zijn zowel de aannemerswerkzaamheden (gericht op het zo efficient mogelijk in standhouden van de beheersing en waterzuivering), als de uit te voeren milieuhygienische werkzaamheden en controles, geļntegreerd.

Voor de genoemde werkzaamheden heeft Heijnens Milieuadvies inhoudelijk advies en projectmanagement geleverd.
De werkzaamheden zijn in nauwe samenwerking met de opdrachtgever uitgevoerd.Terug naar overzicht