Heijnens milieuadvies
Gemeente Deventer: evaluatie grondwaterbeheersing Handelskade
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Gemeente Deventer: evaluatie grondwaterbeheersing Handelskade

Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

Voor de Handelskade in Deventer is de projectleiding verzorgd voor het opstellen van een gebiedsgericht grondwaterplan. Het plan is gericht op het benutten van de ondergrond voor duurzame energieontwikkelingen, bijvoorbeeld voor WKO’s. Hiervoor vormen de in het gebied aanwezige bodemverontreiniging een belemmering.
Dit maakt onderdeel uit van het project “Grondwaterbeheersing Handelskade”waarvoor de projectleiding wordt verzorgd. Op basis van geleverde inbreng en inzichten wordt deze beheersmaatregel afgebouwd. Zonder dat er onacceptabele risico's ontstaan voor het milieu, is hiermee een forse kostenbesparing gerealiseerd.
De voorgestelde aanpak leidt op kleinere schaal tot een gebiedsgerichte aanpak zoals bedoeld in de Wet bodembescherming. Het gebruik van de ondergrond wordt geheel opengesteld voor alle ontwikkelingen.

Op dit moment loopt de procedure Wet bodembescherming ter afwikkeling van het gebiedsgerichte Nazorgplan.

 Terug naar overzicht