Heijnens milieuadvies
Gemeente Deventer: diverse (water)bodemsaneringsprojecten en herinrichting
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Gemeente Deventer: diverse (water)bodemsaneringsprojecten en herinrichting

Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

Aanvang 2007 is de gemeente Deventer gereorganiseerd. Hierbij is de behoefte gebleken aan ondersteuning bij nieuwe bodemsaneringsprojectenen de verdere begeleiding van bestaande projecten. Tot en met heden wordt voor deze projecten projectleiding en inhoudelijke advisering verzorgd.

Het betreft de bodemsaneringen Boxbergerweg, Lange Bisschopsstraat, Erasmusstraat, Hoge Hondstraat en de grondwaterbeheersing Handelskade.

De waterbodemsanering van de Gashaven is in samenwerking met Rijkswaterstaat voorbereid en uitgevoerd. Bij de Gashaven en de Cebecohaven te Deventer is het onderzoek begeleid.

Verder is de civieltechnische herinrichting van een binnenstedelijk plein (tijdelijk) begeleid.

 
 
 
 
 Terug naar overzicht