Heijnens milieuadvies
Gemeente Deventer: baggeren en NGE onderzoek Buitengracht
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Gemeente Deventer: baggeren en NGE onderzoek Buitengracht

Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

In 2010 is in samenwerking met Waterschap Groot Salland het baggeren van de Buitengracht voorbereid. Voor de projectonderdelen onderzoek, detectie en benaderen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) en publiekscommunicatie heeft Heijnens Milieuadvies de projectleiding verzorgd.

Onderdeel van het project was ook het vervangen van de beschoeiing. De projectvoorbereiding voor het ontwerp hiervan is verzorgd, voor de uitvoeringsfase is in overleg met het Waterschap de projectleiding ingevuld.

 
 
 
 Terug naar overzicht