Heijnens milieuadvies
Gemeente Deventer: Reconstructie Industrieweg
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Gemeente Deventer: Reconstructie Industrieweg

Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

Vanaf het voorjaar 2011 is voor de Gemeente Deventer het projectmanagement en de projectleiding verzorgd bij de voorbereiding en de uitvoering van de reconstructie van de Industrieweg te Deventer. Naast vernieuwing van riool, verlichting en verkeersregelinstallaties wordt ook de inrichting en het straatbeeld van de weg (natuursteenverhardingen) geheel gewijzigd. Ook zijn er een tweetal bodemverontreinigingen betrokken.

Het project bevindt zich op dit moment in de onderhoudsfase. Tot medio 2013 verzorg ik de directievoering en de projectleiding.

 
 
 
 
 
 Terug naar overzicht