Heijnens milieuadvies
DLG: ondersteuning landinrichting Noord West Overijssel
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

DLG: ondersteuning landinrichting Noord West Overijssel

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied (DLG)

In de kop van Overijssel vindt een groot landinrichtingsproject plaats, bestaande uit diverse deelprojecten.

Heijnens Milieuadvies heeft in 2009 en 2010 de overall projectleider van DLG ondersteund door het leveren van projectleiding en inhoudelijk advies bij het voorbereiden en in uitvoering brengen van de landinrichtingsprojecten in de Noordwest Overijssel. Zo is gewerkt aan het voorbereiden en uitvoeren van de inrichtingsplannen voor de gebieden Lage Weg en Meenthe brug, Wetering Oost, Wetering

Medio 2010 is Heijnens Milieuadvies second opinion gevraagd over de voorgestelde inrichtingsmaatregelen en kosten zoals uitgewerkt in een door een ander adviesbureau opgestelde inrichtingsplannen Wetering Oost en Wetering West. In de second opinion is ook een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van deze bevindingen zijn de inrichtingsplannen aangepast.

 
 Terug naar overzicht