Heijnens milieuadvies
DLG: Projectbureau Asbestwegen
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

DLG: Projectbureau Asbestwegen

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Voor oprichting van het huidige Projectbureau Asbestwegen derde fase (Dienst Landelijk Gebied Zwolle) is aan de kwartiermakers vanuit het toenmalige ministerie van VROM organisatieadvies en inhoudelijke bijdragen voor de voorbereiding van de saneringsoperatie geleverd.

Er is gewerkt aan de programmering van de saneringsoperatie, het opstellen van een standaard onderzoeksprotocol gericht op de concrete uitvoering van de saneringswerkzaamheden en het in de markt zetten van de voorkomende advies- en uitvoeringswerkzaamheden (Europese aanbestedingen).

De overdracht van de saneringsoperatie vanuit het Ministerie van VROM naar Dienst Landelijk Gebied is einde 2008 gerealiseerd. Heijnens Milieuadvies heeft inhoudelijk bijgedragen aan de bestuursovereenkomst en de overdracht daarvan.

 
 
 
 Terug naar overzicht