Heijnens milieuadvies
DLG: Projectbureau Asbestwegen
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

DLG: Projectbureau Asbestwegen

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Voor oprichting van het huidige Projectbureau Asbestwegen derde fase (Dienst Landelijk Gebied Zwolle) is aan de kwartiermakers vanuit het toenmalige ministerie van VROM organisatieadvies en inhoudelijke bijdragen voor de voorbereiding van de saneringsoperatie geleverd.

Er is gewerkt aan de programmering van de saneringsoperatie, het opstellen van een standaard onderzoeksprotocol gericht op de concrete uitvoering van de saneringswerkzaamheden en het in de markt zetten van de voorkomende advies- en uitvoeringswerkzaamheden (Europese aanbestedingen).

De overdracht van de saneringsoperatie vanuit het Ministerie van VROM naar Dienst Landelijk Gebied is einde 2008 gerealiseerd. Heijnens Milieuadvies heeft inhoudelijk bijgedragen aan de bestuursovereenkomst en de overdracht daarvan.

 
 
 
 Terug naar overzicht