Heijnens milieuadvies
Bodemsanering Tynaarlo
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Bodemsanering Tynaarlo

Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

Voor de bodemsanering van de SBNS te Tynaarlo is in het kader van de aanbesteding deelgenomen in een projectteam dat de inschrijvingen in het kader van EMVI criteria moest beoordelen. 


Na gunning heeft Heijnens Milieuadvies opdracht ontvangen van de SBNS om het contractmanagement op basis van UAV-GC contract te verzorgen.

Het betreft de uitvoering van een door Arcadis ontworpen in situ bodemsanering. Start sanering voorjaar 2016.Terug naar overzicht