Heijnens milieuadvies
Automobielbedrijf
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Automobielbedrijf

Opdrachtgever: Bedrijfsleven: midden- en kleinbedrijven (MKB) en overige ondernemingen

In het kader van de overheidsinventarisatie "Landsdekkend beeld2015" is een autobedrijf aangeschreven bodemonderzoek uit te voeren. Er zou op de locatie sprake kunnen zijn van actuele verspreidingsrisico's door de aanwezigheid van een drijflaag.

In overleg met het bedrijf en het betrokken adviesbureau is een gericht nader bodemonderzoek uitgevoerd, met mogelijke verkoop van de locatie voor ogen.

De resulaten zijn beschikbaar gesteld aan het bevoegd gezag.

 Terug naar overzicht