Heijnens milieuadvies
Advocaat: samenwerking bij bodemverontreiniging bedrijfsperceel
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Advocaat: samenwerking bij bodemverontreiniging bedrijfsperceel

Opdrachtgever: Advocatenkantoren (technisch-juridische samenwerking)

Voor een eigenaar van een bedrijfspand wordt geadviseerd bij de impact van een op het buurperceel veroorzaakte bodemverontreiniging. De verontreiniging heeft zich verplaatst onder het (verhuurde) bedrijfspand.

In samenwerking met de betrokken advocaat wordt opdrachtgever milieutechnisch en juridisch ondersteund in het overleg met het bevoegd gezag en de veroorzaker.

 
 Terug naar overzicht