Heijnens milieuadvies
Advocaat: samenwerking bij bodemverontreiniging bedrijfsperceel
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Advocaat: samenwerking bij bodemverontreiniging bedrijfsperceel

Opdrachtgever: Advocatenkantoren (technisch-juridische samenwerking)

Voor een eigenaar van een bedrijfspand wordt geadviseerd bij de impact van een op het buurperceel veroorzaakte bodemverontreiniging. De verontreiniging heeft zich verplaatst onder het (verhuurde) bedrijfspand.

In samenwerking met de betrokken advocaat wordt opdrachtgever milieutechnisch en juridisch ondersteund in het overleg met het bevoegd gezag en de veroorzaker.

 
 Terug naar overzicht