Heijnens milieuadvies
Advocaat: samenwerking bij bodemsanering particuliere tuinen
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Advocaat: samenwerking bij bodemsanering particuliere tuinen

Opdrachtgever: Advocatenkantoren (technisch-juridische samenwerking)

In samenwerking met een milieuadvocaat wordt een aantal bewoners bijgestaan bij de saneringsvoorbereiding en uitvoering van een bodemsanering in Noord-Brabant. Er wordt technische inbreng en advies geleverd bij het overleg met het bevoegde gezag, de op te stellen adviesproducten (bodemonderzoek, saneringsonderzoek en -plan) en in de procedures Wet bodembescherming.

 Terug naar overzicht