Heijnens milieuadvies
SBNS: Opstellen grondstromenbeleid ProRail
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

SBNS: Opstellen grondstromenbeleid ProRail

Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

De SBNS heeft Heijnens Milieuadvies gevraagd het bodembeleid voor ProRail op te stellen voor het (her)gebruik van (verontreinigde) grond, in kader van besluit en regeling Bodemkwaliteit.

Na het inventariseren en interviewen van betrokkenen (diverse eenheden binnen ProRail, de SBNS en andere partijen) is 2010-2011 in nauw overleg met de SBNS het bodembeleid met betrekking tot de grondstromen vastgelegd.

Mogelijk komt er een vervolg op de werkzaamheden bij de implementatie van de bevindingen in de organisatie van ProRail.

 

Terug naar overzicht