Heijnens milieuadvies
Gemeente Utrecht: Nedereindse Plas
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Gemeente Utrecht: Nedereindse Plas

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht: diverse projecten

Op de Nedereindse Plas is op dit moment een waterbodemsanering in uitvoering. Opdrachtgever voor deze werkzaamheden is de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Utrecht. Voor de uitvoeringsfase van de waterbodemsanering, verzorgd door de uitvoeringsgerichte projectorganisatie Nedereindse Plas, is een kwaliteitshandboek opgesteld met het doel bij te dragen aan de eindkwaliteit van de waterbodemsanering. De doelstelling van het kwaliteitshandboek is de projectorganisatie qua taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden eenduidig vast te leggen en belangrijke processen die van invloed zijn op de kwaliteit van de waterbodemsanering aan te geven. Het kwaliteitshandboek is in maart 2007 naar tevredenheid van de opdrachtgever opgeleverd. In oktober 2007 is in een vervolgopdracht voor de projectorganisatie een milieulogboek opgesteld in het kader van de Wet milieubeheer. Het milieulogboek heeft betrekking op de activiteiten in de gronddepots bij de Nedereindse Plas. Het milieulogboek is eind oktober 2007 opgeleverd.

 

Terug naar overzicht