Heijnens milieuadvies
Drukkerij
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Drukkerij

Opdrachtgever: Bedrijfsleven: midden- en kleinbedrijven (MKB) en overige ondernemingen

Voor een drukkerij in het oosten van het land is in het kader van de overheidsinventarisatie "Landsdekkend beeld 2015" geadviseerd bij een grondwaterverontreiniging met oplosmiddelen afkomstig van een naastgelegen perceel. Na beoordeling van het dossier is de spoedeisendheid vastgelegd (niet spoedeisend). Het bedrijf is daarmee vrijgesteld van directe maatregelen. Het terrein blijkt ook geschikt voor het huidig gebruik, zonder enige beperking. De drukkerij kan zich nu de komende jaren weer richten op zijn bedrijfsvoering. 

 

Terug naar overzicht