Heijnens milieuadvies
Projectmanagement en Advies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Projectmanagement en Advies

In projecten is vaak sprake van een verstrengeling van belangen en verwevenheid van vakgebieden. Heijnens Milieuadvies geeft sturing aan deze (complexe) projecten door het leveren van proces- en projectmanagement.

Daarbij wordt ook de benodigde vakinhoudelijke inbreng en advies geleverd. Door de brede kennis, in combinatie met de ruime werkervaring als projectleider en adviseur is inschakeling van specialistische derden (meestal) overbodig of kan dit sterk beperkt worden.

Voor opdrachtgevers is dit efficiŽnt, prettig en bovendien kostenbesparend.

Naast het voorbereiden en uitvoeren van projecten is kennis en ervaring aanwezig met betrekking tot:

Heijnens Milieuadvies is een zelfstandig en onafhankelijk bureau. Hierdoor is geen sprake van enige belangenverstrengeling met bij projecten betrokken partijen. Er wordt dan ook regelmatig second opinion op dossiers / projecten uitgevoerd voor opdrachtgevers.

Er wordt zowel gewerkt vanuit het eigen professioneel kantoor in Welsum als op kantoor bij opdrachtgevers. Dit laatste ook omdat persoonlijk contact resulteert in een betere afstemming tussen de betrokkenen.