Heijnens milieuadvies
Opleiding en ervaring
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Opleiding en ervaring

Opleiding

Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School (HBCS), tegenwoordig IAHL Larenstein, afgestudeerd 1985.

Afstudeervakken Landinrichting, Landschapskunde, Natuurbeheer, Informatica, Algemene Bosbouw, Bodemkunde, Oppervlaktewaterhydrologie, Grondwaterhydrologie en Ruimtelijke Planning.

Aanvullende vakopleidingen genoten op gebied van bodemverontreiniging en –sanering, grondmechanica en funderingstechnieken, besteksystematiek RAW, directievoering en Warmte Koude Opslag systemen (WKO’s) .

Diverse cursussen op gebied van adviesvaardigheden, presentatietechnieken, communicatie, mediatraining, spoorwegtechniek, beoordeling milieurisico’s etc.

Loopbaan

Op verzoek is een uitgebreid CV beschikbaar.

Heijnens Milieuadvies

Sinds eind 2006 opgericht  tot en met heden.

 

 

Stichting Bodemsanering NS,
SBNS

Regio Projectmanager.
Eindverantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van bodemonderzoeks- en saneringsprojecten op en nabij spoor in de regio Zuid.

Middelgroot milieuadviesbureau

Projectcoördinator.
Leiding geven aan en inhoudelijke adviezen geleverd bij projecten op het gebied van bodemsanering, bodembeheer, geofysisch onderzoek en civiele techniek.  Tevens directievoering verzorgd en RAW-bestekken opgesteld.

Klein milieuadvies- en projectmanagementbureau

Senior adviseur.
Advisering van bedrijven en overheden op gebied van procesmanagement bij
bodemsanering, verzorgen van de projectleiding en directievoering .

 

O.a. is gedurende 4 jaar het proces- en projectmanagement verzorgd voor PNEM (tegenwoordig Essent) bij de voorbereiding en uitvoering van de bodemsanering van 11 gasfabrieken in Noord-Brabant.

Provincie

Afdeling Milieu, Bureau Bodemsanering.
Senior Projectleider bodemsanering.
Verzorgen van de projectvoorbereiding en projectleiding , inclusief directievoering, bij bodemsaneringsprojecten en het stimuleren en begeleiden van ‘saneringen in eigen beheer’ door bedrijven en particulieren

 

Provincie (1986)


Afdeling Landbouw en Hydrologie, Bureau Hydrologisch Onderzoek.
Hydrologisch onderzoeker.
Verrichten van lokaal en regionaal hydrologisch onderzoek, gebruikmakend van grondwatermodellen.