Heijnens milieuadvies
Even voorstellen: Frank Heijnens
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Even voorstellen: Frank Heijnens

Heijnens Milieuadvies = Frank Heijnens. 


Een gedegen projectmanager en adviseur met ruim 30 jaar werkervaring bij bedrijfsleven en overheid in projecten variŽrend van de bodemsanering in stedelijk gebied, bedrijfsterreinen, gasfabrieken of in het landelijk gebied, de aanleg van wegen en civieltechnische reconstructies tot de realisatie van nieuwe natuur en waterbergingsopgaven.

Hij is een allround adviseur, met een brede kennis en werkervaring op het gebied van bodemverontreiniging en (water)bodemsanering, landinrichting, waterbeheer, natuurontwikkeling, infrastructuur en civiele techniek en niet gesprongen explosieven (NGE).

Zijn projectadvisering en projectmanagement kenmerken zich door benadering met overzicht vanuit de verschillende bij een project betrokken partijen en vakgebieden. Door de genoten opleiding, aanvullende studies, brede interesse en praktijkervaring is hij daarbij in staat voor de genoemde vakgebieden inhoudelijk te adviseren.

Specialistische inzet wordt zo voor opdrachtgevers sterk beperkt.

Zijn inzet komt voor uit betrokkenheid bij de inrichting van de leefomgeving en is in essentie gericht op het praktisch en resultaatsgericht voorbereiden en uitvoeren van projecten. Ook creatieve oplossingen worden hierbij niet geschuwd. Vaak worden de werkzaamheden in directe samenwerking met de opdrachtgever uitgevoerd.

Veel opdrachtgevers wenden zich ook tot Heijnens Milieuadvies voor het leveren van een second opinion in een (complex) dossier. 

In begrijpelijke taal wordt hierbij de essentie uit het dossier vertaald naar een bedrijfs- of organisatiegericht advies over de vervolgaanpak.

In toenemende mate wenden opdrachtgevers zich bij Heijnens Milieuadvies bij bodemverontreinigingen die onder de zogenaamde zorgplicht van de Wet bodembescherming (artikel 13) vallen. Dit zijn verontreinigingen die na 1987 zijn ontstaan. Uitgangspunt van de overheid is om deze verontreinigingen in principe in zijn geheel te saneren. Heijnens Milieuadvies heeft voor deze "zorgplichtprojecten" in overleg met en met goedkeuring van het bevoegd gezag effectieve en betaalbare oplossingen bereikt voor bedrijven. Langslepende bodemdossiers zijn tot oplossing gebracht.

Voor een kort overzicht van de genoten opleiding en werkervaring zie onderstaande link:

Opleiding en loopbaan 1986-heden