Heijnens milieuadvies
Gemeente Deventer : diverse projecten
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Gemeente Deventer : diverse projecten

Voor de gemeente Deventer wordt op dit moment het projectmanagement, inclusief directievoering verzorgd bij het voorbereiden en uitvoeren van diverse (water)bodemsaneringen en civieltechnische projecten. 

Voor een aantal projecten vindt prestatiegerichte advisering plaats. Op deze wijze bestaat er bij de opdrachtgever zekerheid over het resultaat en de advieskosten, die zijn namelijk vast! Gemeente Deventer: diverse (water)bodemsaneringsprojecten en herinrichting
Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

Gemeente Deventer: baggeren en NGE onderzoek Buitengracht
Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

Gemeente Deventer: evaluatie grondwaterbeheersing Handelskade
Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten

Gemeente Deventer: Reconstructie Industrieweg
Opdrachtgever: Gemeente Deventer : diverse projecten


Terug naar vorige pagina