Heijnens milieuadvies
Stichting Bodemcentrum
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Stichting Bodemcentrum

Bodemcentrum is in 2017 opgegaan in de nieuwe Stichting Bodembeheer Nederland. 

Bedrijven met een verontreinigde bodem zitten vaak met veel vragen over de aanpak en de daarbij behorende kosten. Daarom heeft de Stichting Bodemcentrum een totaaloplossing voor het saneren van bedrijfsterreinen ontwikkeld. 

Al vóór de formele oprichting in 2007 van Bodemcentrum) is Heijnens Milieuadvies betrokken geweest bij Bodemcentrum door het leveren van bijdragen aan het kwaliteitshandboek en het verzorgen van enkele pilot- en proefprojecten voor het "testen" van de ontwikkelde formule van Bodemcentrum.

Kern van de aanpak van Bodemcentrum is het letterlijk 'overnemen' van de bodemverontreiniging van het bedrijf tegen een vast bedrag en met goedkeuring eindresultaat sanering door bevoegde overheid. De risicobeoordeling en –calculatie vormen een belangrijk onderdeel  van de uit te beoordeling door Bodemcentrum. Na akkoord van het bedrijf wordt het project tot en met de goedkeuring van het saneringsresultaat begeleid.

Heijnens Milieuadvies heeft vanaf oprichting van bodemcentrum tot medio 2012 in de rol van procesmanager Bodemcentrum vorm aan deze risicoafkoop gegeven en projecten begeleid. Vanaf medio 2012 wordt in de rol van projectleider en adviseur van Bodemcentrum het projectmanagement verzorgd voor een aantal projecten tot dat deze zijn afgerond. 

De projecten van Bodemcentrum zijn in 2017 ondergebracht  bij Stichting Bodembeheer Nederland en bij een aantal projecten is Heijnens Milieuadvies betrokken. 

 Voor deze opdrachtgever zijn nog geen projecten toegevoegd
Terug naar vorige pagina