Heijnens milieuadvies
4 Infra
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

4 Infra

In het kader van de projectvoorbereiding voor werkzaamheden nabij sporen heeft het adviesbureau 4 Infra uit Zwolle Heijnens Milieuadvies gevraagd voor het leveren van advies en ondersteuning. Voor een groot aantal locaties is op basis van beoordeling van bestaande informatie aangegeven of bodemonderzoek noodzakelijk is voor de later uit te voeren civieltechnische aanlegwerkzaamheden. Ook is hierbij aangegeven welke verdere procedures in kader van de projectvoorbereiding doorlopen moeten worden.Voor deze opdrachtgever zijn nog geen projecten toegevoegd
Terug naar vorige pagina