Heijnens milieuadvies
4 Infra
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

4 Infra

In het kader van de projectvoorbereiding voor werkzaamheden nabij sporen heeft het adviesbureau 4 Infra uit Zwolle Heijnens Milieuadvies gevraagd voor het leveren van advies en ondersteuning. Voor een groot aantal locaties is op basis van beoordeling van bestaande informatie aangegeven of bodemonderzoek noodzakelijk is voor de later uit te voeren civieltechnische aanlegwerkzaamheden. Ook is hierbij aangegeven welke verdere procedures in kader van de projectvoorbereiding doorlopen moeten worden.Voor deze opdrachtgever zijn nog geen projecten toegevoegd
Terug naar vorige pagina