Heijnens milieuadvies
Stichting Bodembeheer Nederland
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Stichting Bodembeheer Nederland

Voor de Stichting Bodembeheer Nederland adviseert Heijnens Milieuadvies geregeld projectmatig. De advisering heeft betrekking op de aanpak van de projecten, het beoordelen van projectrisico's in relatie tot afkoop en het opstellen van calculaties voor de de saneringskosten.

Bij de oprichting van de projectorganisatie Stichting Bodembeheer Nederland heeft Heijnens Milieuadvies geadviseerd.

Zo is een uitvoeringsgericht kwaliteitshandboek is in de eerste helft van 2016 door Heijnens Milieuadvies opgesteld, in directe samenwerking met de projectdirecteur Henri Schouten en medewerkers Stichting Bodembeheer Nederland.

Op dit moment is Heijnens Milieuadvies betrokken bij de voorbereiding van de afkoop van een grote saneringslocatie in het zuiden van het land.Voor deze opdrachtgever zijn nog geen projecten toegevoegd
Terug naar vorige pagina