Heijnens milieuadvies
Stichting Bodembeheer Nederland
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Stichting Bodembeheer Nederland

Voor de Stichting Bodembeheer Nederland adviseert Heijnens Milieuadvies geregeld projectmatig. De advisering heeft betrekking op de aanpak van de projecten, het beoordelen van projectrisico's in relatie tot afkoop en het opstellen van calculaties voor de de saneringskosten.

Bij de oprichting van de projectorganisatie Stichting Bodembeheer Nederland heeft Heijnens Milieuadvies geadviseerd.

Zo is een uitvoeringsgericht kwaliteitshandboek is in de eerste helft van 2016 door Heijnens Milieuadvies opgesteld, in directe samenwerking met de projectdirecteur Henri Schouten en medewerkers Stichting Bodembeheer Nederland.

Op dit moment is Heijnens Milieuadvies betrokken bij de voorbereiding van de afkoop van een grote saneringslocatie in het zuiden van het land.Voor deze opdrachtgever zijn nog geen projecten toegevoegd
Terug naar vorige pagina