Heijnens milieuadvies
Vitens
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Vitens

Bij de vervanging van een oude waterleiding van Vitens is een bodemverontreiniging ontdekt van een naastgelegen perceel. Het betreft een geval van ernstige bodemverontreiniging. Samen met Vitens is de projectvoorbereiding ter hand genomen en is een plan van aanpak opgesteld. Deze is door het bevoegd gezag \ goed gekeurd. Heijnens Milieuadvies zorgt namens Vitens ervoor dat de milieukundige begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden goed geregeld is en dat de werkzaamheden veilig door de aannemer kunnen plaatsvinden. Het project is momenteel is einde vorig jaar uitgevoerd. Op dit moment loopt de goedkeuringsprocedure van het saneringsresultaat door het bevoegd gezag Wet bodembescherming.Voor deze opdrachtgever zijn nog geen projecten toegevoegd
Terug naar vorige pagina