Heijnens milieuadvies
Stichting Bodemsanering NS (SBNS)
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

Voor de SBNS is geadviseerd bij de herontwikkeling van een aantal locaties.


Verder is voor de SBNS in samenwerking met ProRail een plan geschreven hoe om te gaan met hergebruik van grond vrijkomende bij spoorse projecten. Dit om het hergebruik binnen projecten van ProRail te vergroten.SBNS: Opstellen grondstromenbeleid ProRail
Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

SBNS: Organisatie Nazorg
Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

SBNS: Locatieontwikkeling emplacement Tilburg
Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)

Bodemsanering Tynaarlo
Opdrachtgever: Stichting Bodemsanering NS (SBNS)


Terug naar vorige pagina