Heijnens milieuadvies
Particulieren - landgoedeigenaar
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Particulieren - landgoedeigenaar

Particulieren en bewoners worden door Heijnens Milieuadvies vakinhoudeljk bijgestaan, op het gebied van de bodemsanering, landinrichting of waterbeheer.

Op dit moment wordt voor een landgoedeigenaar in het noorden van het land geadviseerd over de beoordeling van de effecten op de grondeigendommen van een voorgenomen inrichtingsmaatregel in het kader van beekherstel en waterberging.Naast het leveren van inhoudelijk hydrologisch advies wordt de landgoedeigenaar ook bijgestaan in procedures.

Recent is op een landgoed te Hoog Deelen in goede harmonie en in 1 werkdag een bodemsanering uitgevoerd met inschakeling van deskundige aannemer en milieukundig adviesbureau. Voor deze opdrachtgever zijn nog geen projecten toegevoegd
Terug naar vorige pagina