Heijnens milieuadvies
Particulieren - landgoedeigenaar
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Particulieren - landgoedeigenaar

Particulieren en bewoners worden door Heijnens Milieuadvies vakinhoudeljk bijgestaan, op het gebied van de bodemsanering, landinrichting of waterbeheer.

Op dit moment wordt voor een landgoedeigenaar in het noorden van het land geadviseerd over de beoordeling van de effecten op de grondeigendommen van een voorgenomen inrichtingsmaatregel in het kader van beekherstel en waterberging.Naast het leveren van inhoudelijk hydrologisch advies wordt de landgoedeigenaar ook bijgestaan in procedures.

Recent is op een landgoed te Hoog Deelen in goede harmonie en in 1 werkdag een bodemsanering uitgevoerd met inschakeling van deskundige aannemer en milieukundig adviesbureau. Voor deze opdrachtgever zijn nog geen projecten toegevoegd
Terug naar vorige pagina