Heijnens milieuadvies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Voorzitter CROW examencommissie R-DLP

Eind 2017 heeft de CROW Heijnens Milieuadvies benaderd of ik onafhankelijk voorzitter wil zijn van de toen nog op te richten examencommissie voor de geregistreerd DLP-er volgens de publicatie 400.


Vanwege het belang dat ik hecht aan een veilige werkomgeving  deel ik graag mijn kennis en ervaringen bij het voorbereiden en uitvoeren van bodemsaneringen. Vandaar dat ik ja heb gezegd en vervul ik met plezier de rol van voorzitter van de examencommissie.

Samen met bevlogen vakgenoten/leden commissie bewaakt de examencommissie zowel de inhoud van het examen als ook het proces van het afnemen van de examens. 

In mei 2018 is het examen R-DLP opgesteld.Terug naar overzicht