Heijnens milieuadvies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Advisering bodemverontreiniging Bedrijvenpark A1 Gemeente Deventer
  • Bodemadvies bij aanleg grondwal aannemer
  • Advisering - projectleiding - directievoering aanleg grondwal A1 Bathmen Gemeente Deventer
  • Projectleider openbare ruimte herinrichting Oranjekwartier Gemeente Deventer
  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • Begeleiden projecten Stichting Bodembeheer Nederland (BN)
  • Technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Voorzitter CROW examencommissie R-DLP Publicatie CROW 400

Eind 2017 heeft de CROW Heijnens Milieuadvies benaderd voor het onafhankelijk voorzitterschap voor de toen nog op te richten examencommissie voor de geregistreerd DLP-er volgens de publicatie 400.

Vanwege het belang dat ik hecht aan een veilige werkomgeving  deel ik graag mijn kennis en ervaringen bij het voorbereiden en uitvoeren van bodemsaneringen. Vandaar dat ik ja heb gezegd en vervul ik met plezier de rol van voorzitter van de examencommissie.

Samen met bevlogen vakgenoten/leden commissie bewaakt de examencommissie zowel de inhoud en de kwaliteit van het examen als ook het proces van het afnemen van de examens.
Ook het besluiten over mogelijke bezwaren op grond van het examenreglement maakt onderdeel uit van de taak. 

In mei 2018 is het examen R-DLP opgesteld.Terug naar overzicht