Heijnens milieuadvies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • Voorzitter examencommissie R-DLP CROW publicatie 400
  • Directievoering aanleg fietsparkeerlocaties Binnenstad Deventer
  • Contactmanagement -directievoering en advies Bodemsanering creosootolie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail
  • Wegreconstructie (verkeersveilig maken) Boxbergerweg Diepenveen
  • Begeleiden bodemzaken milieuvergunning inclusief voorbereiden sanering bedrijf in de Betuwe
  • Advisering bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • Advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN) en inbreng in lopend project,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta (afgerond),
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Zorgplicht en informatie bodemverontreiniging Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Presentatie "Bodemboom" op vakcongres Bodembreed

"Saneerders" ervaren de nodige hobbels om tot sanering te komen. 

In de presentatie op het congres "Bodembreed" heeft Heijnens Milieuadvies, samen met de directeur van het bedrijf Coatinc te Albasserdam een presentatie gegeven in de vorm van "de Bodemboom". Het wortelstelsel is in de presentatie de metafoor voor het toekomstbestendig zijn van de bodemboom waarbij de ondergronds spelende problemen worden geanalyseerd. De bodemboom is voldoende krachtig om uiteindelijk door te groeien in de bodemlaag met "oplossingen" voor de problemen.  Presentatie Bodembreed "Bodemboom"Terug naar overzicht