Heijnens milieuadvies
logo heijnens milieuadvies voor bodemsanering, landinrichting en waterbeheer   

Heijnens Milieuadvies 10 jaar en in RTL7 programma Doe maar Duuzaam

In het kader van mijn 10 jarig bestaan heb ik deelgenomen aan het TV-programma "Doe maar Duurzaam" van RTL 7"  Voor de uitzending en voor een kijkje achter de schermen: Youtube kanaal Heijnens Milieuadvies http://bit.ly/1Xe4h22

Heijnens Milieuadvies 10 jaar!

Najaar 2016 vierde Heijnens Milieuadvies het 10 jarig bestaan!

De tijd is snel gegaan. Langdurige en zeer plezierige relaties met opdrachtgevers zijn ontstaan. Goede oplossingen zijn bereikt en daar waar nodig zijn bodemsaneringen van de grond gekomen en geheel afgerond. 
Opdrachtgevers zijn ontzorgd. De wens is dit ook in de komende periode voor opdrachtgevers te doen!

Informatie bodemverontreiniging en zorgplicht Wet bodembescherming

Graag informeer ik u vrijblijvend in geval u in aanraking bent gekomen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Ook in het kader van uitvoering van de bodemsanering door de "wettelijke zorgplicht" kan ik u verder helpen. Ik sta u hierover graag te woord!

Recente nieuwe opdrachten en projecten

  • milieuhygienische advisering diepe boringen WKO installatie in grondwaterverontreiniging,
  • diverse adviezen bij bodemverontreiniging op bedrijventerreinen en te ontwikkelen vastgoedlocaties
  • advisering vereniging van eigenaren bij bodemverontreiniging buurperceel,
  • opstellen basisdocument uitvoering voor Stichting Bodembeheer Nederland (BN),
  • contractmanagement bodemsanering creosoot olie verontreiniging Tynaarlo voor ProRail,
  • locatiebeheer verontdiepen plassen - aanleg natuurvriendelijke oevers plassen de Hoge Waard en Roetwaarden Welsum voor K3Delta,
  • technisch juridische samenwerking diverse locaties met advocaat

Te huur: vergaderfaciliteiten

Heijnens Milieuadvies beschikt in haar kantoor ook over moderne vergaderfaciliteiten. Ligging op eigen natuurrijke erf. Voor verhuur en meer informatie: www.erveweg11.nl.

Betrokken, praktisch & resultaatsgericht

Heijnens Milieuadvies verzorgt het projectmanagement en levert milieuadvies en directievoering voor projecten op het gebied van de bodemsanering, de landinrichting en het waterbeheer.  

Het leveren van projectmanagement en advies bij civieltechnische werkzaamheden (verharding-riolering-groen) behoort ook tot de activiteiten.

Kortom: Heijnens Milieuadvies is betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten in onze stedelijke of landelijke leefomgeving. 

De opdrachtgevers variŽren van bedrijven, overheden, advocatenkantoren tot landgoedeigenaren en particulieren. 

Vanuit betrokkenheid adviseert Heijnens Milieuadvies praktisch, resultaatgericht en in heldere taal. 

Heijnens Milieuadvies voert de werkzaamheden in directe samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokkenen uit.

Heijnens Milieuadvies heeft in het najaar van 2016 haar 10 jarig bestaan gevierd! In die periode zijn plezierige en langdurige relaties met opdrachtgevers ontstaan en zijn deze "ontzorgd". 


Bodemsanering

Landinrichting

Waterbeheer